Belangrijke data en afspraken nieuwe schooljaar

Ondernemen op de Amalia – Groot succes!
6 juli 2018

Belangrijke data en afspraken nieuwe schooljaar

Met de vakantie voor de deur is het handig om alvast helderheid te verschaffen over de gang van zaken en belangrijke data voor volgend schooljaar.

Volgend schooljaar zal de inloop zich ook bij de groepen 1 en 2 beperken tot 8.30 uur, net als bij groep 3. Bij het gaan van de bel om 8.30 uur, mogen (groot)ouders de kinderen achterlaten in de groepen. Bij de groepen 4 t/m 8 gebeurt de inloop -net zoals het afgelopen schooljaar- zo zelfstandig mogelijk tussen 8.20-8.30 uur.  Voor kinderen die zonder geldige reden na 8.30 uur binnenkomen, geldt nog steeds het 4-stappenplan bij te laat komen. De afspraken die hiervoor gelden, vindt u op de website.

U blijft als ouder/verzorger uiteraard welkom om op gezette tijden een kijkje te nemen in de groepen en op de leerpleinen. Voor alle groepen is de inloop tijdens de uitgebreide inloopochtenden van 8.20-8.45 uur op de volgende dagen:

Maandag            24 september 2018

Dinsdag               30 oktober 2018

Donderdag         29 november 2018

Woensdag          19 december 2018

Vrijdag                 1 februari 2019

Maandag            4 maart 2019

Dinsdag               2 april 2019

Woensdag          8 mei 2019

Donderdag         6 juni 2019

Vrijdag                 12 juli 2019

Bij vragen hierover kunt u terecht bij juf Nancy of juf Laura.

Om de leerlingen en u de mogelijkheid te geven om de nieuwe klas te kunnen bekijken zal er op 24 augustus van 14.00 uur tot 15.00 uur een inloopmiddag zijn. Tijdens deze inloopmiddag kunnen de kinderen  en u kennismaken met de nieuwe groepsleerkracht. Ook kunnen ze dan vast hun leerruimte bekijken.

Aan het begin van het schooljaar zullen er informatiebijeenkomsten plaatsvinden op de woensdag. Het schema vindt u hieronder:

Datum Tijd Groep Ruimte
29 aug 08.45-09.30 1/2 A Teamkamer
29 aug 08.45-09.30 1/2 B Stiltelokaal
29 aug 11.45-12.30 3 Teamkamer
29 aug 11.45-12.30 4 Stiltelokaal
5 sept 08.30-09.15 5 Teamkamer
5 sept 08.30-09.15 6 Stiltelokaal
5 sept 11.45-12.30 7 Teamkamer
5 sept 11.45-12.30 8 Stiltelokaal

 

Begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de schoolkalender voor het schooljaar 2018/2019. Voor de goede orde treft u hieronder vast de belangrijke data voor de eerste periode aan:

24 augustus: inloopmiddag 14.00-15.00 uur

27 augustus: eerste schooldag

27 t/m 31 augustus: kanjerweek

29 augustus: informatieochtenden groepen 1 t/m 4

30 augustus: schoolfotograaf

5 september: informatieochtenden groepen 5 t/m 8

5 september: startgesprekken 13.30 tot 19.30 uur

12 september: mogelijke staking leerkrachten

17 september:  studiedag, leerlingen vrij

Tot slot is, na input van onze ouders/verzorgers, de ouderkamer ingevuld. De data en onderwerpen krijgt u aan het begin van het schooljaar door. U kunt alvast rekening houden met de woensdagochtenden van  8.30-10.00 uur.

Rest ons nog u een heerlijke zomervakantie toe te wensen, tot vrijdag 24 augustus as.

X