Agenda

Buitengewoon verlof

Het kan soms voorkomen dat u voor uw kind om een bijzondere reden een verlofdag aan wilt vragen. U kunt dit extra verlof aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen en ruim van te voren in te leveren bij de directeur. U krijgt dit formulier enkele dagen later ingevuld weer terug. Klijk hier voor het aanvraagformulier. Aanvraagformulieren zijn ook verkrijgbaar op school. Voor richtlijnen voor vrijstelling schoolbezoek buiten de schoolvakanties klik hier.
Kijk voor meer informatie op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht.