Naschoolse opvang

Op de Prinses Amaliaschool regelt Kern Kinderopvang de BSO.

Meer informatie vindt u op de website van kern (zie onder) of is verkrijgbaar op school.