Inleiding

Onze school ligt in de wijk Meerzicht. Momenteel zitten wij in een tijdelijk gebouw op Schansbos 3-4. Voor het schooljaar 2018-2019 staat nieuwbouw gepland. Vanaf die tijd vindt u opvang van 0 -12 jaar onder 1 dak. Naast het onderwijs wat wij momenteel bieden aan kinderen van 4 tot 12 jaar, bieden wij in samenwerking met Kern Kinderopvang u dan ook een kinderdagverblijf,peuterspeelzaal,VSO, BSO en kidsclub. 

Kindgericht, talentgericht en toekomstgericht zijn de kernwoorden van Amalia 2.0.

  • Zelf ontdekkend leren in onze creatieve ateliers
  • Groepsleerkrachten en vakspecialisten
  • Onderwijs op maat dmv digitale verwerking
  • Instructies op niveau dmv Handelingsgericht werken
  • Digitaal portfolio en kindgesprekken
  • Kanjertraining in groep 1 t/m 8
  • Activerende werkvormen
  • 21ste eeuwse vaardigheden staan centraal
  • Ook voor burgerschap
  • Een actieve ouderkamer en leerlingenraad

Op de Prinses Amaliaschool bruist het van talent!

Voor een volledige beschrijving verwijzen wij u door naar onze schoolgids. Of kom gerust eens langs voor een kennismakingsgesprek en rondleiding!