Agenda

Kanjertraining

Wij willen graag dat kinderen goed met elkaar omgaan. Daartoe maken wij gebruik van een trainingsprogramma: de ‘Kanjertraining’, dat terug te zien is in het dagelijks handelen van onze leerkrachten (zie voor meer informatie: www.kanjertraining.nl). Alle leerkrachten op onze school zijn gecertificeerde Kanjertrainers.

Sinds schooljaar 2012-2013 werken we op de prinses Amaliaschool met de Kanjertraining. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied ontwikkelen. Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, zijn ze ook niet in staat leerstof op te nemen. Door middel van de Kanjertraining zorgen we op een effectieve manier voor een veilig klimaat. In dit klimaat gaan kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar om. De Kanjertraining blijkt effectief zelfwaardering te verbeteren en problemen zoals pesten te verminderen. We besteden  minimaal een half uur per week aan de Kanjertraining in het lesrooster,

kanjertaining