Agenda

Schoolgids

Beste ouder(s)/verzorger(s) of belangstellende

Op deze pagina kunt u de schoolgids en andere relevante informatie van De Prinses Amaliaschool inzien en/of downloaden. In onze schoolgids geven we u uitgebreide informatie over de school, ons onderwijs en de manier van werken. De brochure 'Primair onderwijs' krijgen ouders toegestuurd door de overheid in het jaar dat hun kind 3 jaar wordt. Deze gids gaat over rechten en plichten van scholen én ouders en helpt u bij het maken van een goede schoolkeus.
Door te klikken op onderstaande vermeldingen kunt u onze schoolgids en de brochure Primair onderwijs; gids voor ouders en verzorgers lezen en desgewenst printen.Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan willen wij dit graag van u weten. Wilt u nader kennismaken, loop dan gerust even binnen of belt u even voor het maken van een afspraak.

Download hier de Schoolgids 2017-2018
Download hier het inhoudelijk jaarplan 2016-2017
Download hier het protocol schorsing en verwijdering
Download hier het mediaprotocol
Download hier het vierstappenplan te laat komen

Om bovenstaande informatie in pdf te kunnen lezen, moet u het programma Acrobat (Adobe)Reader hebben. U kunt dit programma gratis downloaden via Acrobat Reader