Kindgericht

Kinderen die zich veilig weten en zich prettig voelen, komen tot leren. Veiligheid in omgaan met elkaar en een prettig klassenklimaat zijn onontbeerlijk. Veiligheid heeft te maken met graag naar school gaan, gehoord en gezien worden en met duidelijkheid. Door rekening te houden met en in te spelen op de verschillen in talent, tempo en temperament van onze leerlingen, maken we ons onderwijs interessant en uitdagend en voelen kinderen zich gezien en gehoord.
Dit maakt ons onderwijs efficiënt en effectief.

Om dit vorm te geven werken alle leerlingen van groep 3 onder andere met een digitaal portfolio en voeren de leerkrachten regelmatig kindgesprekken met de de leerlingen. Hierdoor worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en krijgen zij instructie en bijbehorende verwerking op maat. Met behulp van ICT maken wij het gepersonaliseerd leren steeds meer mogelijk. Vanuit onze Kanjertraining leren de leerlingen voor zichzelf op te komen en anderen op een juiste manier te coachen.

Talentgericht

Einstein zei het al: ‘In iedereen schuilt een genie maar als we een vis beoordelen op zijn vaardigheden om in bomen te klimmen, groeit hij op in de overtuiging dat hij een mislukkeling is’.

Op de Prinses Amaliaschool werken we vooral met de vaardigheden en talenten die in onze leerlingen schuilen. Van techniek tot sport, van drama tot koken en alles ertussenin. We geloven dat als bestaande talenten bij kinderen nog groter mogen worden, kinderen mee groeien…van trots. En dat ze -bewust van waar ze goed in zijn- stevig hun schoolcarrière kunnen vervolgen. We zeggen niet voor niets: ‘De Prinses Amaliaschool, waar het bruist van talent’!

Wij geven dit onder andere vorm door verschillende leerstijlen in te zetten tijdens onze instructies en verwerking. Waar de ene leerling met een groepje leerlingen samenwerkt, kiest een andere leerling graag juist een plekje stil en alleen. Ook zijn er leerlingen die in plaats van hun verwerking op papier of digitaal juist liever hun lijf gebruiken.

In de middag staan de creatieve ateliers centraal. Hierbij worden de leerlingen geïnspireerd en aangezet tot zelfontdekkend leren. Op de Amalia kennen we onder andere een ‘theater’ atelier en het atelier ‘laboratorium’. Sinds schooljaar 2017-2018 mogen wij ons een Cultuurschool met kwaliteit noemen.

Toekomstgericht

De Prinses Amaliaschool is innovatief, aansluitend bij de laatste generatie leerlingen en rekening houdend met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Door in ons onderwijs de 21e eeuwse vaardigheden als leidraad voor aanbod en verwerking te gebruiken, spelen we verder in op de talenten van onze leerlingen en zijn ze stevig en toegerust voor hun toekomst.

Het gebruik van tablets op onze school zien wij vooral als een hulpmiddel voor het onderwijs; de tablet sluit perfect aan bij de belevingswereld van de huidige generatie kinderen waardoor wij ze makkelijker bij het onderwijs betrekken. Door onze leerlingen mediawijs te maken, zijn zij zich bewust van de mogelijkheden maar ook van de gevaren van de media en de sociale digitale netwerken.
Verder leren onze leerlingen hoe en waar je de beste informatie kunt vinden op het internet en ze leren bijvoorbeeld ook hoe je digitaal een presentatie kunt maken ter ondersteuning van een spreekbeurt. Ook andere vaardigheden staan centraal, denk bijvoorbeeld aan het maken van animatiefilmpjes of programmeren.

Onze school

Op de Prinses Amaliaschool vindt u creatief en goed onderwijs voor iedereen! Onze school ligt in de wijk Meerzicht en biedt onderwijs en opvang voor kinderen tussen 2 en 12 jaar. Momenteel wordt er gebouwd aan een modern nieuw Kindcentrum. Vanaf schooljaar 2020 / 2021 betreden wij dit gebouw en bieden wij opvang vanaf 0 jaar.

Ons streven is dat het onderwijs en de opvang op de Prinses Amaliaschool zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van de kinderen van deze tijd. Op de Prinses Amaliaschool geven wij de kinderen de ruimte om te leren op een manier die bij hun past. Werken vanuit leerstijlen noemen we dat! Door het toepassen van onder andere Meervoudige Intelligentie maken we gebruik van de talenten van de kinderen. Binnen onze creatieve ateliers maken de kinderen kennis met allerlei vaardigheden en stimuleren wij hun creativiteit. In combinatie met onze Kanjertraining en onze Christelijke identiteit leren wij de kinderen een ‘goede’ burger te zijn.

Klaar voor de toekomst!

Kindgericht, talentgericht en toekomstgericht zijn de kernwoorden van ons onderwijs!

Wij hebben met elkaar de volgende uitgangspunten beschreven:

  • Leerlingen voelen zich veilig – je bent goed zoals je bent
  • Leerlingen worden geïnspireerd door middel van zelfontdekkend leren
  • We leren en verwerken vanuit verschillende leerstijlen
  • De talenten van onze teamleden, leerlingen en ouders worden optimaal benut
  • Leerlingen zijn hier trots op zichzelf en hun prestaties
  • Elke leerling wordt voorbereid op de toekomst
  • Leerlingen, ouders en teamleden voelen zich verantwoordelijk

Voor een volledige beschrijving verwijzen wij u door naar onze schoolgids. Of kom gerust eens langs voor een kennismakingsgesprek en rondleiding!

Lees alle informatie in onze schoolgids

X