Gebedsgroep

Even voorstellen:
Wij zijn een groep van ouders uit verschillende kerken die het belangrijk vindt dat er voor de school wordt gebeden. Wij hebben er, wellicht net als u, bewust voor gekozen onze kinderen naar een christelijke school te laten gaan. We willen namelijk graag dat onze kinderen in een omgeving zijn waar (net als thuis) de liefde van God en het woord van God centraal staan.

Gebed:
Wij geloven dat God door gebed levens en situaties verandert. Eens per twee weken komen we op woensdagochtend om half 9 bij elkaar in de IB kamer om samen te bidden.

Ieder mag op zijn manier bidden, en we hebben respect voor elkaars achtergronden. Alle gebedsonderwerpen worden vertrouwelijk behandeld.

Mattheüs 7:7 – 8
Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Je bent van harte welkom om  mee te bidden. Heb je vragen  bel dan naar Vibeke Pronk,
tel. 06-16856262.

De gebedsgroep komt iedere twee weken bij elkaar.
Op woensdag 19 september om 8.30 uur is de eerste keer dit schooljaar.
En daarna op woensdagochtend in de even weken.
Dus voor dit jaar: 3, 17 en 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december.

Voor meer informatie en doorgeven gebedspunten: info@amalia.unicoz.nl.

lucht bijbel god hemelvaart pinksteren
X