Onze ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders die samen een belangrijke functie binnen de school vervult. In samenwerking met het schoolteam verzorgt de Ouderraad vele activiteiten en daarom wordt er regelmatig vergaderd om de schoolactiviteiten te bespreken.

Dat zijn de activiteiten die op het programma staan, maar ook blikken we terug om te kijken hoe het is gegaan maar vooral ook of er verbeteringen mogelijk zijn. Aan het begin van het schooljaar worden de Ouderraadsleden verdeeld over de verschillende commissies. De activiteiten waar de Ouderraad de teamleden mee helpt, zijn o.a. de kinderboekenweek, sinterklaas , kerst, schoolreis, koningsspelen, Pasen en het zomerfeest.

De ouderraad organiseert ook de inschrijving van de avondvierdaagse.

IMG_7995

Even voorstellen

IMG_0202

De ouderraad (OR) van de Prinses Amaliaschool heeft een voorzitter en secretaris. De ouderraad heeft gekozen om het penningmeesterschap te beheren via de school administratie.

Het bestuur van de OR bestaat uit:
Voorzitter: Fedor Uijlen
Secretaris:  Maria Beunder
Penningmeester: Wendy Vroedsteijn
Ouderraadsleden: Barbra Vlot, Jolanda de Bonte, José Burlage, Sari Menkveld en Petri van Kimmenade.

Indien u vragen heeft, kom gerust naar ons toe. Wij zijn vaak op school te vinden en anders kunt u ook een briefje maken en in het postvak van de ouderrraad op school doen of aan een leerkracht afgeven. Ook kunt u ons bereiken via emailadres: or@amalia.unicoz.nl.

Ouderbijdrage

Het nieuwe schooljaar is al begonnen en de eerste activiteiten voor de kinderen staan al op de planning. Voor een aantal van deze activiteiten vragen wij u om een (vrijwillige) bijdrage. Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken hebben wij dit samengevoegd.

 

Waar gaat het om?

Schoolreis: in juli 2020 gaan wij met alle kinderen van groep 1 t/m 7 op schoolreis. Er volgt uiteraard t.z.t. meer informatie over de schoolreis. De kosten voor de schoolreis bedragen per kind € 27,50 totaal. De reden dat wij nu ook het schoolreisgeld alvast innen is i.v.m. vroegboekkorting zodat wij de kosten laag kunnen houden.

 

Ouderbijdrage:

Ook dit schooljaar staan weer veel leuke activiteiten gepland die niet door de overheid gesubsidieerd worden. Om het feest rond o.a. Sinterklaas, Kerst, Valentijnsdag, Pasen, Koningsdag en Koningsspelen toch te kunnen vieren, vragen wij een vrijwillige bijdrage €25,00 per kind.

 

Waar komt het op neer?

Het totaalbedrag voor elk kind is € 27,50 & € 25,00 = € 52,50

Nb: Voor leerlingen van groep 8 gaan de kosten van het schoolreisje van de bijdrage af. Dus voor de kinderen uit groep 8 is het totaalbedrag € 25,00

 

Vriendelijk verzoeken we u dit totaalbedrag tussen nu en 1 december 2019 over te maken op

NL17 INGB 0003 055311 (t.n.v. OR Prinses Amaliaschool) o.v.v. naam van je kind.

 

Betalen kan ook via de app van de Prinses Amaliaschool onder ‘betalingen’ of via de website onder ‘informatie – betalingen’.

 

Het is mogelijk om het in termijnen te betalen. De eerste termijn van € 17,50 vervalt op 1 november 2019, de tweede termijn van € 17,50 op 1 februari 2020 en de derde termijn van € 17,50 vervalt op 1 april 2020. Wilt u de bijdrage wel betalen, maar kunt u dit financieel niet? We gaan graag met u in gesprek, u kunt dit kenbaar maken bij Wendy Vroedsteijn (penningmeester) of Petri van Kimmenade (OR-lid penningmeester).

 

Als u voor 1 december de volledige ouderbijdrage heeft betaald of de eerste twee termijnen heeft voldaan voor 1 februari 2020 (of kenbaar heeft gemaakt dat u financieel niet in de gelegenheid bent dit te betalen), ontvangt u een toegangsticket tot het Valentijnsbal op vrijdag 14 februari 2020.

 

Vragen of opmerkingen? Mail gerust naar ouderraadmail@gmail.com

euro - geld - ideal
X