Onze ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een aantal ouders die samen een belangrijke functie binnen de school vervult. In samenwerking met het schoolteam verzorgt de Ouderraad vele activiteiten en daarom wordt er regelmatig vergaderd om de schoolactiviteiten te bespreken.

Dat zijn de activiteiten die op het programma staan, maar ook blikken we terug om te kijken hoe het is gegaan maar vooral ook of er verbeteringen mogelijk zijn. Aan het begin van het schooljaar worden de Ouderraadsleden verdeeld over de verschillende commissies. De activiteiten waar de Ouderraad de teamleden mee helpt, zijn o.a. de kinderboekenweek, sinterklaas , kerst, schoolreis, koningsspelen, Pasen en het zomerfeest.

De ouderraad organiseert ook de inschrijving van de avondvierdaagse.

IMG_7995

Even voorstellen

IMG_0202

De ouderraad (OR) van de Prinses Amaliaschool heeft een voorzitter en secretaris. De ouderraad heeft gekozen om het penningmeesterschap te beheren via de school administratie.

Het bestuur van de OR bestaat uit:
Voorzitter: Carola de Lijster/Natascha Stokhof
Secretaris:  Maria Beunder
Penningmeester: Wendy Vroedsteijn
Ouderraadsleden: Barbra Vlot, Fedor Uijlen, Jolanda de Bonte, José Burlage, Sari Menkveld, Winni Grijpink en Petri van Kimmenade.

Indien u vragen heeft, kom gerust naar ons toe. Wij zijn vaak op school te vinden en anders kunt u ook een briefje maken en in het postvak van de ouderrraad op school doen of aan een leerkracht afgeven. Ook kunt u ons bereiken via emailadres: or@amalia.unicoz.nl.

Ouderbijdrage

De ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar een brief met het totale bedrag wat aan ouderbijdrage verschuldigd is. Het bedrag per kind wordt elk jaar door de Ouderraad vastgesteld en is de laatste jaren vastgesteld op €25 per kind per jaar. Wij financieren onze activiteiten met het geld van de ouderbijdrage. Dat betekent ook dat als er geen ouderbijdrage wordt betaald, het niet mogelijk om alle kinderen deel te laten nemen aan alle activiteiten.

Besloten is om de ouderbijdrage tezamen met het schoolreisgeld van € 27,50 te innen. Dit houdt in dat de totale bijdrage € 52,50 per kind bedraagt – met uitzondering dit jaar van groep 7/8, aangezien zij niet meegaan op schoolreis. Zij betalen alleen de ouderbijdrage van € 25,00.

U wordt vriendelijk verzocht uw bijdrage zo snel mogelijk of in ieder geval vóór 1 december van het lopende schooljaar te betalen. Wettelijk gezien is deze bijdrage vrijwillig, maar we verwachten van alle ouders dat zij deze bijdrage betalen. Hoe meer geld er binnen komt, hoe groter/beter we alle activiteiten kunnen organiseren.U kunt het geld overmaken naar rekening NL17INGB0003055311 ten name van Penningmeester Prinses Amaliaschool onder vermelding van de naam van uw kind en de groep. Ook vindt u onze schoolapp een link om gemakkelijk, online te betalen.

euro - geld - ideal
X