Schema ouderkamer tweede helft van het schooljaar en NT2
7 februari 2019
Even voorstellen….
22 maart 2019

Invullen tevredenheidspeiling

U heeft via de email een uitnodiging ontvangen om de oudervragenlijst van Scholenopdekaart / Vensters PO in te vullen. Ons verzoek is om per gezin een vragenlijst in te vullen. Deze enquête is anoniem! Momenteel hebben 40 van de 115 gezinnen deze enquête ingevuld. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Link naar tevredenheidspeiling: https://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/85PTM5X

 

 

 

X