Uitnodiging Kanjerweek
21 december 2018
In de ouderkamer…..
7 januari 2019

Luizenouders gezocht!!

Na de kerstvakantie staat het luizenpluizen weer op de agenda.
Dit kan alleen met uw hulp. Per klas hebben wij 2 ouders nodig die willen helpen.
Op woensdag 09-01 starten we om 08.45 uur. (tot ongeveer 09.00 uur)
Groep 1/2 op een andere tijd (ivm gym) in overleg met de groepsleerkracht.
Wanneer er in een groep geen ouders zijn die kunnen helpen, worden helaas die leerlingen ook niet gecontroleerd.

U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkracht.

X