Kliederkerk op zaterdag 8 juni
6 juni 2019
CITO
7 juni 2019

MR verkiezingen

Vacatures
In verband met het opzeggen van lidmaatschap en betrokkenheid bij de MR van meerdere ouders van de Prinses Amaliaschool, willen wij de oudergeleding per begin van het nieuwe schooljaar uitbreiden. Naast de huidige ouders en drie personeelsleden worden er DRIE extra vacatures opengesteld waarvoor nieuwe kandidaten zich kunnen inschrijven. Wij zoeken gemotiveerde ouders die zich beleidsmatig willen inzetten voor de kinderen, de ouders en de school.

Wat is de MR?
De MR staat voor Medezeggenschapsraad. Elke school heeft een MR waarin ouders (oudergeleding) en leerkrachten (personeelsgeleding) meepraten over schoolbeleid. De MR geeft advies en moet
instemming verlenen als de school beleid wil veranderen. De MR gaat eigenlijk over het hele reilen
en zeilen op school. De MR vergadert globaal 8 x per jaar en is openbaar. De vergaderdata vind je op de website van de school.

Wat levert zitting in de MR jou op?
Zitting nemen in de medezeggenschapsraad is voor ouders vrijwilligerswerk. Je doet kennis op over de achtergrond van de school van jouw kind(eren) en de schoolorganisatie. Je praat en beslist mee over het beleid van school. Je doet ervaring op met het bedenken van beleid inclusief de hobbels die opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd; of je past elders verworven kennis op dit terrein toe.

MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kun je ook persoonlijk profijt hebben van extra training en vaardigheden.

Wat vragen wij van jou?

  • Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
  • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
  • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (op dinsdagen van 19.30 tot 21.30 uur);
  • Een kritische én open houding.

Lijkt het jou wat om de MR te komen versterken?
· Tot 1 juli 2019 kunnen ouders zich kandidaat stellen voor de MR;
· Kandidaat stellen kan door middel van het sturen van een mail naar: mramaliaschool@gmail.com;
· In de mail geef je een motivatie en stel je je voor;
· Wanneer er slechts 3 kandidaten zich beschikbaar stellen dan worden desbetreffende kandidaten
automatisch gekozen zonder verkiezingen;
· Wanneer meerdere kandidaten zich beschikbaar stellen volgt er een verkiezing aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Voor eventuele vragen kan je de MR benaderen middels onze mail: mramaliaschool@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

 

Bouke van der Heiden
Voorzitter MR / Oudergeleding

X