Push meldingen
30 maart 2018
Show all

Nieuws via de app

27109263 - family, child, technology and home concept - smiling parents and little girl with smartphones at home

Afgelopen jaar werden er naast de app, facebook en klasbord toch ook weer veel brieven verzonden.
Voor een eenduidige en duidelijke communicatie kiezen wij ervoor dit schooljaar zoveel mogelijk via de app te communiceren. Het is dus belangrijk dat u de app regelmatig bekijkt. Bij voorkeur dagelijks, zie het als een nieuwsapp.

Overige communicatie
Zaken die specifiek voor een groep zijn zullen wij voorlopig nog wel middels een brief communiceren.
Facebook en klasbord wordt vooral gebruikt voor PR en reminders. Onze website is momenteel vooral informatief voor nieuwe ouders. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website. Hiermee kunnen we straks ook op groepsniveau makkelijker communiceren.

Pushmeldingen aanpassen
Een nieuw schooljaar, dus een nieuwe groep. Past u de groep aan bij de pushmeldingen, dan ontvangt u altijd de juiste informatie. Dit kan heel makkelijk via instellingen.
Heeft u de pushmelding uit staan? Via instellingen kunt u deze aanzetten. Wij beperken onze pushmeldingen tot maximaal 1 per dag.

X