Hulp gezocht!
16 juli 2019
Gevonden voorwerpen
30 augustus 2019

Nieuwsbrief passend onderwijs

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS – NUMMER 39

 

NIEUWSBRIEF PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS/VERZORGERS NUMMER 11.

Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen in het kort informeren over actuele ontwikkelingen met betrekking tot Passend Onderwijs.

 

  1. De nieuwe organisatievorm van het samenwerkingsverband.

Het stichtingsbestuur van het samenwerkingsverband heeft op 16 juli besloten om de nieuwe organisatiestructuur per 1 oktober 2019 in werking te laten treden. Daarvoor zijn de statuten aangepast. Op 1 oktober start het samenwerkingsverband met een College van Bestuur, een Raad van Toezicht en een deelnemersraad. Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs heeft besloten per 1 augustus 2019 dezelfde organisatiestructuur in te voeren.

 

  1. Het nieuwe College van Bestuur.

Het stichtingsbestuur heeft – op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie – besloten om mevrouw dr. A.F.M. Doeleman per 1 oktober 2019 te benoemen tot lid van het College van Bestuur van het samenwerkingsverband. Daarmee heeft het samenwerkingsverband een eenhoofdig College van Bestuur. Mevrouw (Rianne) Doeleman haar functie wordt aangeduid als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. De aanstelling is voor 0,5 fte (20 uur). Voor de andere 20 uur zal mevrouw Doeleman functioneren als directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Mevrouw Doeleman is dus de directeur-bestuurder van zowel het samenwerkingsverband primair onderwijs als van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs, hetgeen de beoogde samenwerking tussen beide samenwerkingsverbanden zal versterken.

  1. De nieuwe Raad van Toezicht.

Het stichtingsbestuur heeft – op unanieme voordracht van de benoemingsadviescommissie – een 4-tal personen per 1 oktober 2019 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband. Het betreft de volgende personen:

  • Mevrouw H. Adriani
  • Mevrouw K.Loggen
  • De heer L. Winkels
  • De heer J.E. Otten

De Raad van Toezicht voor het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs bestaat uit dezelfde personen. De nieuwe Raad van Toezicht houdt dus toezicht op beide samenwerkingsverbanden,

  1. De overgangsperiode.

Het huidige dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband, bestaande uit de heren R. Pots, J. Taal en N. Mertens, zal blijven functioneren tot 1 oktober 2019.In deze overgangsperiode zal de overdracht naar de nieuwe benoemde directeur-bestuurder plaatsvinden.

  1. Zomervakantie.

De zomervakantie staat voor de deur. Het dagelijks bestuur wenst alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband een hele fijne vakantie!

Voor vragen, opmerkingen en nadere informatie n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u in eerste instantie terecht bij de Passend Onderwijs-coördinator bij uw eigen bestuur of bij uw bestuur zelf. Eventueel kan dit ook bij het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband (bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl) of bij Marjolein ter Haar,  coördinator Passend Onderwijs binnen Unicoz (mterhaar@unicoz.nl)  of Diny v.d. Bergh, coördinator Passend Onderwijs binnen OPOZ(d.vandenbergh@opoz.nl) Dit geldt ook voor het opvragen van notities, die in deze nieuwsbrief worden besproken, waarvoor overigens ook naar de website www.passendonderwijszoetermeer.nl wordt verwezen.

 

 

 

 

 

X