IMG_0371

Welkom op de pagina van Unit 1 (Speeltaalhuis)

In unit 1  werken wij met de Piramide methode. Piramide biedt een sterke pedagogische basis die gericht is op een veilige speel-leeromgeving voor kinderen van 2 – 4 jaar. Door een combinatie van spelen, werken en leren in een positieve en gezellige omgeving worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dit doen wij o.a. door middel van het aanbieden van thema’s. De thema’s zijn heel herkenbaar voor de kinderen, want zij sluiten aan bij de leefwereld en thuissituatie van het kind.
De thema’s worden afgestemd met school, zodat er een doorgaande lijn ontstaat in de school. In het lopende schooljaar gaan we de thema’s ieder kwartaal gezamenlijk afsluiten.

augustus, 2020

Geen evenementen

X