unit2

Welkom op de pagina van Unit 2 (groep 1 t/m 3)

Binnen onze visie zijn we overtuigd van de kracht van spel. Kinderen maken spelenderwijs en met al hun zintuigen kennis met de wereld en zijn ervan overtuigd dat alles mogelijk is. Deze overtuiging, het ‘magisch denken’ houden we graag zo lang mogelijk vast. Binnen unit 2 werken we voortdurend aan het uitdagen van onze leerlingen om tot spel en leren te komen. Hierbij geven de kinderen aan wat ze binnen de thema’s zouden willen doen en leren. Wij zorgen voor een uitdagende speel (en dus leer) omgeving en de kinderen doen de rest. Dat gaat regelmatig gepaard met veel stemmetjes en ook dat hoort erbij. Bij de veiligheid en het welbevinden op het plein hoort ook regelmatig één op één aandacht.
Onze leerlingen hebben naast het speel-leerplein voor gezamenlijk gebruik met de andere groepen, ook een eigen ruimte met hun groep. Hier krijgen de kinderen in kleinere opstelling aanbod via o.a. (prenten)boeken, kring en Digibord. Op ons Digibord maken we gebruik van de laatste ontwikkelingen op ICT gebied waaronder ‘Gynzy’. In groep 1/2 wordt als woordenschatmethode de methode Piramide gebruikt. De leerlingen van groep 3 leren lezen en schrijven met de taalmethode ‘lijn 3’. Voor rekenen maken we gebruik van de materialen en lessen van Pluspunt.

augustus, 2020

Geen evenementen

X