Waarom een leerlingenraad?

Hieronder vindt u de agenda’s en verslagen van de leerlingenraad voor het schooljaar 2018-2019.

Verslag leerlingenraad 11 juni 2019
Agenda leerlingenraad 11 juni 2019

Verslag leerlingenraad 17 december 2018
Agenda leerlingenraad 17 december 2018

Agenda leerlingenraad 16 oktober 2018
Verslag leerlingenraad 16 oktober 2018

 

Voor het schooljaar 2018-2019 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad. Sophie, Senna, Dayvauhn, Shay, Djymairo, Ruth, Nikkie, Evi (secretaris) en Tabesh (voorzitter). Ook zijn meester Jerremey en juf Wendy bij de leerlingenraad aanwezig.

 

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander
fotovergadering

Organisatie

evaluatie checklist poll
 • In de groepen  6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “brief leerlingenraad”, waar wordt uitgelegd wat de leerlingenraad is en hoe de verkiezingen verlopen.
 • In elke groep worden drie leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
 • Bij elke vergadering zijn meester Jerremeyen juf Wendy aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. De zittingstermijn is maximaal 2 jaar. Leerlingen kunnen daarna niet herkiesbaar zijn. Dit, om hierna andere kinderen de kans te geven om zitting te nemen in de leerlingenraad.
X