Waarom een leerlingenraad?

Hieronder vindt u de verslagen van de leerlingenraad voor het schooljaar 2019-2020.

Verslag leerlingenraad 29 oktober 2019
Verslag leerlingenraad 12 november 2019

Voor het schooljaar 2019-2020 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad.
Leyla, Corniels, Jaloe, Ronarviënne, Aaron en Faye. Daarnaast is juf Gerda bij de leerlingenraad aanwezig.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • De kinderen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van de ander
fotovergadering

Organisatie

evaluatie checklist poll
 • In de groepen  6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “brief leerlingenraad”, waar wordt uitgelegd wat de leerlingenraad is en hoe de verkiezingen verlopen.
 • In elke groep worden drie leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad”.
 • Bij elke vergadering zijn meester Jerremeyen juf Wendy aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. De zittingstermijn is maximaal 2 jaar. Leerlingen kunnen daarna niet herkiesbaar zijn. Dit, om hierna andere kinderen de kans te geven om zitting te nemen in de leerlingenraad.
X