Algemene informatie

Op de Amaliaschool verzorgen wij onderwijs van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij denken daarbij vanuit de mogelijkheden van de leerlingen en helpen hen hun mogelijkheden te benutten. Die aanpak duiden we aan met ‘ondersteuning’ en vormt de basis van de IHI-aanpak. Soms signaleren de leerkracht en/of de ouders/verzorgers dat de ontwikkeling van een leerling niet naar verwachting verloopt. De IHI-aanpak voorziet dan in overleg tussen de betrokkenen, waaraan ook Maaike Luining,  deelneemt.

Alle leerlingen worden 5 keer per jaar besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. Hierbij wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling besproken, alsmede de cognitieve ontwikkeling. Op deze wijze waarborgt de Amaliaschool het vroeg signaleren van leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Voor de prinses Amaliaschool is Yvonne Houwer verbonden als schoolmaatschappelijk werker.

Uitgebreide informatie betreft onze ondersteuning kunt u lezen in ons ondersteuningsdocument.
Ook kunt u terecht op de website van ons samenwerkingsverband www.passendonderwijszoetermeer.nl

Meer- en hoogbegaafdheid

Binnen school willen wij alle leerlingen passend onderwijs kunnen bieden. Dit is dan ook de reden dat we in het school jaar 2017-2018 gestart zijn met het atelier cognitief talent voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.

Binnen school willen wij deze leerlingen zo goed mogelijk uitdagen en begeleiden. Vanuit het beleidsplan cognitief talent zijn er jaarlijkse doelen om de werkwijze te implementeren en te borgen. Zo zullen deze leerlingen in het eerste jaar vooral gaan compacten bij het rekenen en verrijkingsstof aangeboden krijgen binnen de groep. Daarnaast  zullen we deze leerlingen minimaal één keer per week, 1 uur,  opvangen buiten de groep, waarbij leerlingen terugkoppelen hoe zij hebben gewerkt aan de afgesproken taken. Daarnaast werken zij aan verdiepende opgaven die het analytisch, creatieve en praktische vaardigheden aanspreken.

Kindcoaching

Het plezier en welbevinden van onze leerlingen staat voorop. Niet alleen omdat kinderen vanuit veiligheid tot leren komen, ook omdat we onze leerlingen gunnen dat ze later terug kunnen kijken om een mooie basisschoolperiode waarin ze de basis konden leggen voor een zelfverzekerde toekomst. Soms gebeurt er iets in een kinderleven of zijn er karaktereigenschappen waardoor een kind wat extra aandacht verdient. De vraag om aandacht uit zich vaak in het gedrag van het kind op school en/of thuis. Als een leerkracht dit merkt hebben we op de Prinses Amalischool de mogelijkheid tot kindcoaching. Soms vragen ouders om wat extra steun voor hun kind. In overleg met de groepsleerkracht kan dan ook coaching ingezet worden. Bij de aanmelding voor kindcoaching én tijdens het traject is er altijd goed overleg tussen ouder(s) en leerkracht(en).

Schakelklas

young_teachers

Soms komt het voor dat kinderen in hun jeugd een taalachterstand hebben opgelopen. Om de leerstof van alle vakken goed te kunnen begrijpen is een ruime woordenschat en het begrijpen van een tekst zeer belangrijk. Op de Prinses Amaliaschool hebben wij voor deze leerlingen een aantal ochtenden per week een schakelklas ingericht. In de schakelklas krijgen leerlingen van groep 4 t/m 8 extra hulp bij het taalonderwijs, afhankelijk van hun behoefte.

Er worden verschillende werkvormen gebruikt waardoor leerlingen hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunnen vergroten.

De selectie van de leerlingen die voor de Schakelklas in aanmerking komen, vindt plaats door de Intern Begeleider in overleg met de groepsleerkracht en de taalleerkracht. Ouders van de leerlingen die geselecteerd zijn, worden hiervan op de hoogte gesteld door de groepsleerkracht. Goed overleg tussen de groepsleerkracht en de taalleerkracht is hierbij van groot belang. De extra taallessen vinden plaats onder schooltijd. Deze begeleiding is in handen van twee vakbekwame leerkrachten. Eén van de taalleerkrachten heeft de opleiding taalspecialist basisonderwijs afgerond.

X