Portfolio

Op de Prinses Amaliaschool hebben alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen digitaal portfolio. Door middel van dit portfolio brengen de leerlingen hun vaardigheden in beeld. Leerlingen zijn op de hoogte van de leerlijnen en bijbehorende doelen die zij moeten halen. In overleg met de leerkracht streven zij ambitieuze doelen na. Drie keer per jaar vindt er tussen leerkracht en leerling een kindgesprek plaats. Op dat moment wordt inzichtelijk of de gestelde doelen zijn behaald en worden er nieuwe doelen gesteld.

Vanaf november 2017 zijn wij met een digitaal portfolio gestart dat speciaal voor de Prinses Amaliaschool ontwikkeld is.

992

Log hier in voor ons digitaal portfolio

X