Ouderbijdrage en schoolreisgeld 2018-2019

Genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs
6 november 2018
Wegens succes herhaald…..creatieve ouders gezocht
17 december 2018

Ouderbijdrage en schoolreisgeld 2018-2019

Vanuit de Ouderraad (OR) verzorgen we elk schooljaar een aantal kalenderactiviteiten met een begroting op basis van de vrijwillige ouderbijdragen. Deze activiteiten worden samen met de leerkrachten van de Prinses Amaliaschool georganiseerd, buiten het gewone lesprogramma om. Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk om dit alles te realiseren voor alle kinderen!

De ouderbijdrage in schooljaar 2018-2019 is, evenals voorgaand jaar, vastgesteld op € 25,00 per kind. Net als afgelopen jaar wordt de ouderbijdrage tezamen met het schoolreisgeld van € 27,50 geïnd. De schoolreis is pas op 15 juli 2019. De reden dat wij nu ook het schoolreisgeld vast innen is i.v.m. vroegboekkorting zodat wij de kosten laag kunnen houden. Dit houdt in dat de totale bijdrage € 52,50 per kind bedraagt. Groep 8 gaat niet mee op schoolreis maar zal gaan kamperen. Aangezien deze kosten hetzelfde zijn als voor de schoolreis, kan dit op dezelfde manier worden betaald.

De ouderbijdrage exclusief het schoolreisgeld, is een vrijwillige bijdrage en wordt gebruikt voor:

  • Festiviteiten (Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen)
  • Activiteiten (Kinderboekenweek, Koningsspelen)
  • Voorzieningen (duurzame investeringen en kosten)

Wij gaan er vanuit dat dit jaar alle ouders de bijdrage zo snel mogelijk betalen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat dit geen consequenties heeft voor de invulling en verzorging van de activiteiten voor onze kinderen.

Betalingen via de Amaliaschool app

Wij verzoeken je vriendelijk bovenstaand bedrag vóór 1 december 2018 over te maken via de Prinses Amaliaschool App. In het menu onder Betalingen kan je dit eenvoudig en snel via IDEAL overmaken.

In termijnen betalen

Ook dit jaar is het weer mogelijk om in termijnen te betalen. Dit kan ook heel gemakkelijk via dezelfde app.

De termijnen per leerling zijn als volgt:

  • 1e termijn:         € 17,50 te betalen vóór 1 december 2018
  • 2e termijn:         € 17,50 te betalen vóór 1 februari 2019
  • 3e termijn:         € 17,50 te betalen vóór 1 mei 2019

Contant betalen

Onze voorkeur gaat uit naar het betalen via de app. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kun je de bijdrage contant betalen bij Wendy Vroedsteijn (op alle dagen werkzaam, behalve de woensdag).

Rekening informatie

Wil je een extra bijdrage overmaken? Dat kan op onderstaand rekeningnummer:

  • NL17 INGB 0003 055311 ten name van Ouderraad Prinses Amaliaschool
  • onder vermelding van de naam van je kind en groep
  • met de toelichting: vrienden van de Ouderraad

Mocht je wel willen betalen, maar ben je niet in staat om dit op basis van bovenstaande voorwaarden te realiseren? Maak dit dan bij Wendy bespreekbaar. Alvast hartelijk dank voor jouw financiële bijdrage!

Klik hier om de gehele bijdrage te betalen

Klik hier om in termijnen te betalen

 

X